คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Windows XP


1. ทำการ Download โปรแกรม SoftEther VPN Client พร้อมทั้งทำการติดตั้งโปรแกรม

2016-05-23_143850
2. ติดตั้งโปรแกรมโปรแกรม  SoftEther VPN Client ดับเบิ้ลคลิกที่ softether-vpnclient-4.25-win…exe

2016-05-23_143850

 

3. เมื่อเข้าสู่งขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม กดปุ่ม RUN

2016-05-23_143850

4. เข้าสู่หน้าต้อนรับการใช้งานโปรแกรม ให้คลิก Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป

2016-05-23_143907

5. เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งในที่นี้คือ SoftEher VPN Client ตามรูป

2016-05-23_143942

6. กดติ๊กถูก เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม กดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป

Untitled-8

7. หน้าต่างประกาศการใช้งานโปรแกรม SoftEther VPN คลิก Next เพื่ไปยังหน้าต่างถัดไป

2016-05-23_144758

8. เลือกตำแหน่งการติดตั้งไฟล์โปรแกรม ในที่นี้ให้เลือกโฟรเดอร์ตามคำแนะนำขอโปรแกรมได้เลย คลิก Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป

2016-05-23_144807

9. กด Next เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

2016-05-23_144807

2016-05-23_144807

10. โปรแกรมดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish เพื่อเริ่มต้นการใช้งานของโปรแกรม

2016-05-23_144927

11. หน้าต่างการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม SoftEher VPN ให้ดับเบิ้ลคลิก Add VPN Connection ในครั้งแรก โปรแกรมจะติดตั้ง Virtual Network Adapter กับเครื่องของผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม Yes เพื่อทำการติดตั้ง และโปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อ Virtual Network Adapter สามารถกด OK เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

2016-05-23_145043

2016-05-23_145043

2016-05-23_145043

2016-05-23_145043

 

 

12. ดับเบิ้ลคลิก Add VPN Connection อีกครั้งเพื่อทำการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม
2016-05-23_145043

ตั้งค่าตามรูปภาพ
Setting Name = pkru
Host name = vpnserver.pkru.ac.th
Port Number = 433
Virtual Hub Name = VPN

Auth Type = Radius or NT Domain Authentication
User name = ชื่อผู้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาลัยฯ
Password = รหัสผู้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาลัยฯ

ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าใช้งานเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม OK

 

13. หลังจากนั้นจะกลับสู่หน้าจอหลักของโปรแกรมให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Connection ที่เราสร้างไว้ เพื่อเชื่อมต่อระบบ VPN กับ Network ของมหาวิทยาลัยฯ

2016-05-23_151009

หน้าต่างแสดงการเชื่อมต่อกับระบบภายในของมหาวิทลัยฯ สำเร็จ

ทดสอบเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLis

2016-05-23_151009

2016-05-23_151009

**** หลังจากเสร็จสิ้นการใช้ระบบ VPN ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อทุกครั้งหลังใช้งานสารสนเทศกับระบบภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ

 

 

ขั้นตอนการยกเลิกการเชื่อมต่อระบบ VPN
1. ให้เปิดโปรแกรม SoftEher VPN Client โดยดับเบิ้ลคลิกไอคอนโปรแกรมที่อยู่หน้า Desktop เครื่องผู้ใช้
2016-05-23_151009

 

2. ให้คลิกขวาที่ Connectiong name PKRU และเลือกเมนู Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ หลังจากนั้นให้ปิดโปรแกรมการใช้งาน
2016-05-23_151009

2016-05-23_151009