คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน SoftEher VPN Client สำหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10


คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน SoftEher VPN Client สำหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

ผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้บริการ VPN   ต้องเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

1.ในการติดตั้ง SoftEther VPN Client จะต้องเข้าไป Download ตัวติดตั้งจากหน้าเว็บ vpn.pkru.ac.th2016-05-17_145457

2. จากนั้นไปที่เมนู ดาวน์โหลด และเลือก โหลด VPN Client ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการ

 

2016-05-17_145508

  • Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

 

3. ในที่นี้จะเป็นการเลือก VPN Client สำหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

 

2016-05-17_145528

4. เมื่อคลิ๊กปุ่ม Download ระบบจะถามพื้นที่จัดเก็บไฟล์ SoftEher VPN Client เลือกที่เก็บและกดปุ่ม save

 

2016-05-17_145600

 

5. เมื่อ ดาวน์โหลด สำเร็จแล้ว ให้เปิดไปที่พื้นที่จัดเก็บไฟล์ ก็จะพบไฟล์ติดตั้ง SoftEther VPN Client ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม

 

2016-05-17_145650

 

6. เข้าสู่หน้าต้อนรับการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิก Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป

 

2016-05-17_145706

 

7. จะเจอ Popup Security Warning ให้ตอบ Run (ถ้าไม่ขึ้นให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ)

 

2016-05-17_145715

8. เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งในที่นี้คือ SoftEher VPN Client ตามรูป

 

2016-05-17_150211

 

9. กดติ๊กถูก เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม กดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป

 

2016-05-17_150227

 

10. หน้าต่างประกาศการใช้งานโปรแกรม SoftEther VPN คลิก Next เพื่ไปยังหน้าต่างถัดไป

 

2016-05-17_150248

 

11. เลือกตำแหน่งการติดตั้งไฟล์โปรแกรม ในที่นี้ให้เลือกโฟรเดอร์ตามคำแนะนำขอโปรแกรมได้เลย คลิก Next เพื่อไปยังหน้าต่างถัดไป

 

2016-05-17_150259

 

12. กด Next เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

 

2016-05-17_150307

ScreenHunter_01 May. 17 15.32

 

13. โปรแกรมดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish เพื่อเริ่มต้นการใช้งานของโปรแกรม

 

ScreenHunter_03 May. 17 15.34

 

14. หน้าต่างการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม SoftEher VPN ให้ดับเบิ้ลคลิก Add VPN Connection ในครั้งแรก โปรแกรมจะติดตั้ง Virtual Network Adapter กับเครื่องของผู้ใช้งาน ให้กดปุ่ม Yes เพื่อทำการติดตั้ง และโปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อ Virtual Network Adapter สามารถกด OK เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

 

ScreenHunter_04 May. 17 15.35
ScreenHunter_04 May. 17 15.35
ScreenHunter_04 May. 17 15.35
ScreenHunter_04 May. 17 15.35
15. ดับเบิ้ลคลิก Add VPN Connection อีกครั้งเพื่อทำการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม

ตั้งค่าตามรูปภาพ
Setting Name = pkru
Host name = vpnserver.pkru.ac.th
Port Number = 433
Virtual Hub Name = VPN

Auth Type = Radius or NT Domain Authentication
User name = ชื่อผู้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาลัยฯ
Password = รหัสผู้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาลัยฯ

ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าใช้งานเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม OK

ScreenHunter_04 May. 17 15.35
16. หลังจากนั้นจะกลับสู่หน้าจอหลักของโปรแกรมให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Connection ที่เราสร้างไว้ เพื่อเชื่อมต่อระบบ VPN กับ Network ของมหาวิทยาลัยฯ

 

ScreenHunter_07 May. 17 15.36

 

หน้าต่างแสดงการเชื่อมต่อกับระบบภายในของมหาวิทลัยฯ สำเร็จ

ทดสอบเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLis

 

ScreenHunter_08 May. 17 15.37

 

ScreenHunter_08 May. 17 15.37

 

**** หลังจากเสร็จสิ้นการใช้ระบบ VPN ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อทุกครั้งหลังใช้งานสารสนเทศกับระบบภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ

 

 

ขั้นตอนการยกเลิกการเชื่อมต่อระบบ VPN
1. ให้เปิดโปรแกรม SoftEher VPN Client โดยดับเบิ้ลคลิกไอคอนโปรแกรมที่อยู่หน้า Desktop เครื่องผู้ใช้

ScreenHunter_09 May. 17 15.37

 

2. ให้คลิกขวาที่ Connectiong name PKRU และเลือกเมนู Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ หลังจากนั้นให้ปิดโปรแกรมการใช้งาน

 

ScreenHunter_10 May. 17 15.39

 

 

หมายเหตุ หากเครื่อง Client มีการติดตั้ง Anti-Virus เช่น ESET NOD32 / Kaspersky / AVG เป็นต้น ให้ทำการปิดการใช้งาน Anti-Vius หรือUninstall Anti-Virus ออกก่อน แล้วจึงทดลองทำการเชื่อมต่อการใช้งาน VPN ใหม่