คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ OS X 10.6 ถึง 10.11


 1. เปิดโปรแกรม Google Chrome แล้วเข้าเว็บไซต์ vpn.pkru.ac.th ไปที่ ดาวน์โหลด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Download ของ OSX
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.40.21 AM
 2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คลิกที่แถบรายการดาวน์โหลดด้านล่างดังภาพ แล้วเลือกเมนู Show in Finder
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.41.21 AM
 3. จะปรากฏหน้าต่าง Finder ที่ชื่อ Download ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรมดังภาพ
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.41.39 AM
 4. จะปรากฏหน้าต่างการเปิด Disk image ของตัวติดตั้งโปรแกรม ให้รอสักครู่
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.41.52 AM
 5. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง FortiClientUpdate  ให้ดับเบิลคลิกไอคอนที่ชื่อ FortiClientUpdate ดังภาพ
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.41.58 AM
 6. จะแสดงหน้าต่างยืนยันการรันตัวติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกที่ปุ่ม Open
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.42.05 AM
 7. จะปรากฏหน้าต่าง FortiClient ซึ่งจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องจากอินเทอร์เน็ต ให้รอจนกระทั่งแสดงปุ่ม Install แล้วคลิกที่ปุ่มดังกล่าว
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.43.23 AM
 8. จะปรากฏหน้าต่าง Install FortiClient ให้คลิกปุ่ม Continue
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.43.34 AM
 9. จะแสดงหน้า License คลิกปุ่ม Continue
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.43.39 AM
 10. เลือก Harddisk ที่ต้องการติดตั้งเป็น “Macintosh HD” (หรือฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Mac OSX) ในหน้า Destination Select แล้วคลิกที่ Continue จากนั้นจะแสดงหน้า Installation type ให้คลิกที่ปุ่ม Install
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.43.45 AM
 11. จะแสดงหน้าต่างการยืนยันสิทธิ์ในการติดตั้งโปรแกรม ให้กรอก Name และ Password ของ User ที่เป็น Owner user หรือ Admin userใน Mac OS จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Install Software
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.43.53 AM
 12. จะแสดงหน้า Installation ให้รอสักครู่
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.44.02 AM
 13. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียนร้อยแล้ว จะแสดงหน้า Summary ให้กดปุ่ม Close เพื่อดำเนินการเปิดโปรแกรม FortiClient และตั้งค่า VPN ต่อไป
  Screen Shot 2559-05-24 at 11.44.11 AM
 14. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ Finder จากนั้นไปยังเมนู Applications แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน Forti Client
 15. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม FortiClient ให้คลิกที่ปุ่ม Setting…
 16. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Setting ให้คลิกที่ปุ่ม + ที่มุมซ้ายล่าง
 17. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างการสร้าง VPN Connection ให้ข้อมูลดังนี้เพื่อคอนฟิก VPN
  Name : pkru vpn

  Server : vpnserver1.pkru.ac.th
  Port : 10443
  User : Username เดียวกับระบบ E-service
  Password : อาจารย์/บุคลากร ใช้ Password เดียวกับระบบ E-service นักศึกษา ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน

  หลังจากนั้นคลิก Create แล้วคลิก Done
 18. ทำการเชื่อมต่อ VPN โดยกรอก Password ในช่อง Password ของหน้าต่าง FortiClient จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Connect
 19. โปรแกรมจะแสดงข้อความ error ว่า The certificate for the SSLVPN server is invalid ให้คลิกที่ปุ่ม Continue จากนั้นโปรแกรมจะทำการเชื่อมต่อ VPN และใช้งาน VPN ได้
 20. เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่ปุ่ม Stop ในหน้าต่าง FortiClient