คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPad, iPad mini and iPhone)


การค่าอุปกรณ์ iOS (iPad, iPad mini and iPhone)

 

1. หน้าจอการใช้งานหลักของระบบ ให้เลือกการตั้งค่า
0004

 

2. เลือกเมนู ทั่วไป
0004

 

3. เลือกเมนู VPN
0004

 

4. เลือก เพิ่มการกำหนดค่า VPN
0004

 

5. เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น L2TP และตั้งค่าการเชื่อมต่อดังนี้
คำอธิบาย = pkru
เซิร์ฟเวอร์ = vpnserver.pkru.ac.th
บัญชี = ชื่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
RSA SecurlD = ปิดการใช้งาน
รหัสผ่าน = รหัสผ่านผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลลับ = pkru
ส่งทุกช่องทาง = เปิดการใช้งาน

0004

 

6. หลังจากตั้งค่าการใช้งานเสร็จ ให้กดปุ่มเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึกการตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN ทั้งหมดในที่นี้ ให้ทำเพียงครั้งแรกและครั้งเดียว หลังจากนั้นจะกลับมาสู่หน้าจอการเชื่อมต่อดังภาพ
0004

 

7. ให้ทำการสไลด์สถานะการเชื่อมต่อ เพื่อเปิดการเชื่อมต่อระบบ VPN หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะขึ้นสถานะเชื่อมต่ออยู่ และด้านบนแถบสถานะของเครื่องจะมีสัญลักษณ์ VPN ปรากฏอยู่
0004

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลกาารเชื่อมต่อโดยกดปุ่มอัศเจรีย์ ด้านหลังการเชื่อมต่อ

0004

 

หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานให้สไลด์ปิด เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ
0004