คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน VPN Client


สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ,Windows 8 และ Windows 8.1

1. ไปที่หน้า Desktop แล้ว Click ขวา ที่  Computer หรือ This PC จากนั้นเลือกที่ Properties

2016-05-17_142500

3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ดูตรง Windows edition และ System type เราจะทราบว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่เป็น version อะไร

2016-05-17_142918

 

4. เปิดเว็บ http://vpn.pkru.ac.th/ ไปที่เมนู ดาวน์โหลด เลือก VPN Client ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการนั้นๆ

 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X

1. Click ที่รูป Apple ตรง Menu bar ด้านซ้ายมือบน แล้วเลือก About This Mac

 13228026_10154256337754074_1156165553_n

2.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ดูว่าเป็น OS X version

13220090_10154256337779074_1909575041_n

3.เปิดเว็บ http://vpn.pkru.ac.th/ ไปที่เมนู ดาวน์โหลด เลือก VPN Client ของระบบปฏิบัติการให้ตรงกับรุ่นของ OS X นั้นๆ