คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Android


หากท่านติดตั้ง Forti client แล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้งาน VPN ของผู้ให้บริการรายอื่น ที่รองรับเฉพาะ VPN ในโพรโตคอล OpenVPN ได้

ท่านจะใช้งาน VPN ของผู้ให้บริการรายอื่นได้ ต่อเมื่อ ผู้ให้บริการนั้นรองรับ VPN ของ Forti client และ VPN ในโพรโตคอลที่ระบบแอนดรอยด์ให้มา ซึ่งได้แก่ L2TP/IPSEC เท่านั้น

การเข้าสู่หน้าจอติดตั้ง Application

วิธีที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการค้นหา Application

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ vpn.pkru.ac.th แล้วเลือกเมนู ดาวน์โหลด

2. คลิกที่ลิงค์ Download ตัวติดตั้ง VPN client สำหรับ Android ดังรูป

 

 

วิธีที่ 2

เข้า Google play แล้วพิมพ์ fortigate ในช่องค้นหา หลังจากนั้นเลือกที่ FortiClient

การติดตั้ง Application

1. เมื่อเข้าสู่หน้าติดตั้ง Application ให้กดปุ่ม Install

2. กดปุ่ม Accept เพื่อทำการติดตั้ง Application

Screenshot_2016-05-17-15-09-49

3. กดปุ่ม OPEN เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Application

Screenshot_2016-05-17-15-20-49

4. จะปรากฏหน้าต่าง welcome ให้กดที่ OK

a001

5. แสดงข้อความว่าแอ็พนี้ต้องการสิทธิ์ในการเชื่อมต่อ VPN ให้กดปุ่ม OK

6. จะปรากฏหน้าต่างถามเพื่อเปิดใช้งาน Web Security ถ้าต้องการให้กดปุ่ม YES, ENABLE IT! ดังภาพ ถ้าไม่ต้องการให้กดปุ่ม NOT NOW

7. จะปรากฏหน้าต่างของลิขสิทธิ์การใช้งาน ให้กดปุ่ม Agree

8. จะปรากฏหน้าต่างแสดงคำธิบายเกี่ยวกับการสถานะการใช้ฟังก์ชั่น VPN ใน Android ที่ Topbar เมื่อแอ็พฯ นี้ทำงานจะแสดงไอคอนรูปกุญแจ ให้กดปุ่ม OK

9. เมื่อเข้าสู่หน้าจอแอ็พฯ Forti client ให้เลือก New VPN

10. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอกข้อมูลดังนี้

VPN Name: pkru vpn

VPN Type: เลือก SSL VPN

 หลังจากนั้นกด Create

11. จะเข้าสู่หน้าต่าง SSL VPN setting กรอกข้อมูลดังนี้

Server : vpnserver1.pkru.ac.th

Port : 10443

Username :

Username เดียวกับระบบ E-service

Password :

  • อาจารย์ / บุคลากร ใช้ Password เดียวกับระบบ E-service
  • นักศึกษา ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน

ในการกรอกข้อมูลแต่ละช่องจะแสดงเป็น Popup ดังภาพฝั่งขวา เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องในแต่ละช่องให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

a008

12. เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Back ที่สมาร์ทโฟนหรือแท็ปแล็ตของท่านเพื่อเข้าสู่หน้าจอเชื่อมต่อ VPN

การเชื่อมต่อ VPN และการยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN

1. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างดังรูป ให้กดปุ่ม Connect

2. จะปรากฏหน้าต่าง Login หากท่านมีการกรอก Username และ Password ในหน้า SSL VPN Setting มาแล้ว Application จะทำการกรอกให้อัตโนมัติดังภาพ ให้กดปุ่ม LOGIN

 

3. จะแสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อ VPN

4. หากการเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ พร้อมด้วยสัญลักษณ์ รูปกุญแจ บริเวณ Status Bar ด้านบน และ IP Address ของท่านจะเป็น IP ของมหาวิทยาลัย

 

Screenshot_2016-05-17-15-17-06

5. เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้เปิดแอ็พ FortiClient และกดปุ่ม Disconnect ดังรูป จากนั้นจะกลับมาที่หน้าต่างการเชื่อมต่อ VPN

Screenshot_2016-05-17-15-18-13

a015

a016

การเชื่อมต่อ VPN ครั้งต่อไป

ท่านสามารถเชื่อมต่อ VPN ในครั้งต่อไปโดยไปที่หน้า Home screen แล้วเลือก FortiClient จากนั้นแอ็พจะแสดงหน้าต่างของการเชื่อมต่อ VPN ให้กดปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อ VPN ได้ทันที

Screenshot_2016-05-17-15-18-13