ติดต่อสอบถาม


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ARIT)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-240221 ต่อ 7341
โทรสาร : 076-240221
อีเมล : [email protected], [email protected]
facebook : https://www.facebook.com/itcpkru/